Duizendguldenkruid 51
3824 NM Amersfoort
0616946704 | coach [at] marjolijnpeters.nl
Corona maatregelen

Als team uitdragen waar de school voor staat.

Het systemisch werk en de opstellingen zijn als onderzoeksmethode breed inzetbaar en geven, zeker ook binnen het onderwijs, fijne inzichten die helpend en ondersteunend zijn. In de complexe omgeving van het onderwijs, waar zoveel belangen tegelijk spelen, waar met weinig middelen en in kort tijdsbestek veel gerealiseerd moet worden, is het heel fijn en helpend om een onderzoeksmethode te hebben die direct naar de kern van de vraag kijkt. Een onderzoeksmethode die weinig tijdsinvestering en middelen vraagt en toch iedere keer weer antwoord en richting geeft. Zodat je als team kunt blijven uitdragen waar de school voor staat.

Een interessant boek om te lezen is "Jij hoort bij ons" van Marianne Franke-Gricksch, lerares en therapeut.

Thema's/ vragen op directie- en teamniveau.

 • Waarom zijn er zoveel wisselingen binnen de directie?
 • Hoe kunnen we ons teamgevoel verder versterken?
 • Hoe kan ik me meer onderdeel van het team gaan voelen?
 • Ik durf me niet uit te spreken.
 • Waar staan we voor als school, als team en waar veranderen we mee met onze omgeving?
 • Hoe versterken we ons pedagogisch klimaat?

Thema's/ vragen op groepsniveau.

 • Binnen mijn groep/ mentorklas is er veel onrust. Wat heeft deze groep/ klas nodig?
 • Hoe zorg ik voor veiligheid voor het kind dat 'anders' is dan de rest?
 • Er wordt gepest, we hebben al veel geprobeerd. Wat kunnen we doen?

Thema's/ vragen op kindniveau.

 • Hoe maak ik 'echt' contact met kinderen van een andere afkomst dan de mijne?
 • Hoe laat ik dit kind voelen dat het welkom/ veilig is bij mij en in de groep/ klas?
 • Hoe help ik dit kind om te laten zien wat het kan?
 • Is afstromen of doubleren inderdaad de beste oplossing voor de leerling?

Ook vanuit ouders kunnen er onderwijsgerelateerde vragen zijn.

 • Ons kind heeft steeds strijd met de leerkracht/ docent. Wat is er aan de hand?
 • Ons kind is veel aan het gamen en besteedt te weinig tijd aan zijn/ haar huiswerk.
 • We staan voor de keuze overstappen naar een andere school of niet. Wat is verstandig? En, is de school die we op het oog hebben dan de school die bij ons kind past? 

WOWcoaching & opstellingen
Duizendguldenkruid 51, 3824 NM AMERSFOORT
0616946704 | coach [at] marjolijnpeters.nl
Ook te volgen op Facebook

Copyright © 2007