Duizendguldenkruid 51
3824 NM Amersfoort
0616946704 | coach [at] marjolijnpeters.nl
Corona maatregelen

Aansluiten bij de trainingsbehoefte van uw team.

Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn:

Hoogbegaafdheid

 • Wat is het wel en wat juist niet?
  Het stellen van redelijke verwachtingen en het bieden van een passende omgeving. Termen als BottomUp, TopDown, snel lerend, makkelijk lerend, 'boekje in een hoekje', valkuilen en meer komen aan bod.
 • Signaleren bij jonge kinderen.
  Aanpassen begint al voordat ze bij je in de klas zitten. Onderpresteren voorkomen of in ieder geval herkennen en bijsturen.
 • Zijnskenmerken.
  We gaan dieper in op autonomie, rechtvaardigheidsgevoel, perfectionisme, hoge gevoeligheid, kritisch kijken/ zijn. We kijken ook naar faalangst, onder- en overprikkeling, sociale vaardigheden en emotieregulatie.
 • Misdiagnoses.
  Hoogbegaafdheid niet herkennen leidt tot het verkeerd interpreteren van observaties en signalen die door het kind worden afgegeven. Welke misdiagnoses komen veel voor en hoe kunnen we deze zoveel mogelijk voorkomen?
 • Leerstrategie.
  Verschil tussen BottomUp en TopDown, beelddenken, visuele leerstijl (plaatjes toevoegen is niet hetzelfde als iets visueel maken, woorden mogen wel degelijk voorkomen in het materiaal), vastlopen/ emotioneel blokkeren herkennen en juist ondersteunen, 'makkelijk is moeilijk en moeilijk is makkelijk'. Meer over automatiseren en 'het nut zorgt ervoor dat er motivatie komt'. Luiken open of luiken dicht. Waarom herhalen en stampen niet werkt en analyseren en begrijpen wel.
 • Executieve functies.
  Zijn executieve functies het probleem of een symptoom? Herken wat er nodig is en voorkom verkeerde druk op een toch al zo gevoelig moment en gevoelig kind.
 • Faalangst en perfectionisme.
  Faalangst versus weten wat je niet kunt. Perfectionisme versus angst om te beginnen. Angst om te beginnen versus niet weten wat/ hoe te doen.
 • Oudergesprekken.
  Ouders van hoogbegaafde kinderen zijn vaak zelf ook hoogbegaafd. Ze zijn mondig, weten wat ze willen en stellen hoge eisen. Hoe ga je daar mee om, op zo'n manier dat je zelf als leerkracht 'heel blijft, je expertise gezien wordt' en je toch ook je boodschap kunt overbrengen? Vanzelfsprekend belichten we ook de kant van de ouders. Welke zorgen en angsten leven er bij hen? Waarom zijn er zoveel 'curling'ouders? Hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je ervoor dat jullie een gezamenlijk doel blijven behouden of hervinden?
 • HB op school.
  Praktische tips voor in de klas. Aanpassing van materiaal is lang niet altijd nodig, een andere manier van kijken naar en inzetten van het materiaal/ opdrachten maakt vaak al een groot verschil. Taxonomie van Bloom, het grote geheel en de deelstappen.

Leerstrategie

 • Leerstrategie.
  Tot leren komen, uitstelgedrag herkennen en ombuigen, leerstijlen. Visuele leerstijl,'plaatjes/ logo's opslaan' en de online-trainer.
 • Trainingen Ik Leer Leren en Ik Leer Anders.
  Wat kunnen deze trainingen op school betekenen voor de leerkracht, IB'er en de leerling? Waarom is het aan te raden om zelf een certificaat te behalen?
 • Mediërend Leren, de cognitieve functies.
  De cognitieve functies in kaart brengen zorgt ervoor dat hiaten inzichtelijk worden. Welke denkstap slaat het kind over? Waar is het grootste rendement te behalen? Cognitieve functies liggen onder de executieve functies. Wat is hun onderlinge verband en hoe versterk je executieve functies door de cognitieve functies te ondersteunen. Spelmateriaal dat helpt om cognitieve en executieve functies te ondersteunen. Leerlingen zijn elkaars beste mediator. Als leerkracht faciliterend aanwezig zijn.

Je plek vinden in de groep, pesten, emotioneel overweldigd worden en trauma.

 • Systemisch kijken.
  Kwetsbare kinderen herkennen en ondersteunen. Pesters en gepesten de juiste ondersteuning bieden. Help ieder kind zijn/ haar plek in de groep te vinden. De kinderen tot groep vormen. Ieder zijn/ haar eigen verantwoordelijkheid en plek, ook de leerkracht. Niet op elkaars stoel gaan zitten. Iedereen mag er zijn, ook het kind met een (tijdelijke) extra behoefte.
 • Pesten en de oorzaak. Gepest worden en de oorzaak.
  Pesten is een doorgegeven patroon. Het doorbreken van het patroon. De achterliggende behoefte erkennen en pester/ gepeste op de juiste manier voeden. Voorkomen dat de gepeste de volgende pester wordt.
 • Emotionele overweldiging en trauma.
  Wat is emotionele overweldiging en hoe wordt dat lichamelijk ervaren? Wanneer wordt een ervaring een trauma. Kenmerken gezonde (fysieke) reacties, overweldiging en trauma-momenten, overlevingspatronen. Wanneer is een kind nog bereikbaar en wanneer niet meer? Hoe te handelen als het kind niet meer bereikbaar is, maar wel veilig moet zijn en blijven?

Familieopstellingen in het onderwijs/ systemisch kijken.

 • Welke verborgen dynamieken zorgen voor onrust in het team?
  Deze vraag is interessant om te stellen bij bijvoorbeeld hoog verloop, hoog ziekteverzuim, veel en lang vergaderen zonder echt effectief en efficiënt te zijn.
 • Welke verborgen dynamieken zorgen voor onrust in de klas/ groep?
  Je weet heel veel over jouw leerlingen en jouw groep. Toch is er iets waar je al een tijd mee bezig bent, veel aandacht aan hebt besteed of geen grip op krijgt.
 • Lees ook de pagina over Opstelling onderwijsvragen (bereikbaar via het menu -> SCHOLEN).

WOWcoaching & opstellingen
Duizendguldenkruid 51, 3824 NM AMERSFOORT
0616946704 | coach [at] marjolijnpeters.nl
Ook te volgen op Facebook

Copyright © 2007