Amersfoort
0616946704
coach [at] marjolijnpeters.nl

Representanten geven 'diepte' aan je opstelling.

Deze dagen zijn bedoeld voor hoogbegaafden en die mensen die een directe link hebben met hoogbegaafdheid.

We werken in een kleine groep. Dat biedt een intieme, geborgen en veilige sfeer aan alle aanwezigen. De hoogbegaafden die al deelnamen aan deze dagen geven aan dat ze het heel prettig vinden om onder gelijken te zijn. Het zorgde ervoor dat ze zich konden spiegelen aan mensen net als zij. Ze voelden zich begrepen, gesteund en gedragen.

Degenen die aanwezig waren gaven aan dat ze deze diepgang heel prettig vinden. Werken op dit niveau, met zoveel respect voor elkaars achtergrond en gevoel van veiligheid maakt duidelijk veel mogelijk.

Doordat we tot ongeveer 16:30u werken heb je 's avonds de ruimte om te verwerken, voordat er weer iets van je wordt verwacht. Kijk in de agenda voor data en kosten. Aanmelden kan via email, vermeld of je een eigen vraag wilt inbrengen of komt als representant (meevoelen, meebeleven en meegroeien, zonder eigen vraag te onderzoeken).

Over familieopstellingen

Familieopstellingen helpen je om je onbewuste ervaringen zichtbaar te maken. Zo krijg je zicht op wat er zich afspeelt rondom het thema dat je opstelt en onderzoekt. Die inzichten helpen je om stappen te zetten die bij je passen.

De opstelling begint met een kort gesprek tussen jou en mij als begeleider. We onderzoeken samen wat jouw vraag is en wie of wat daarbij betrokken is. Zo bepaal je zelf wat je opstelt. Vervolgens kies je voor iedere persoon of element een representant. Die persoon gaat invoelen hoe het is op de plek waarvoor hij/ zij werd gevraagd. Dat geeft jou als vraagsteller antwoorden en inzichten.

Vind je het fijn om mee te voelen en mee te leren met de vraagsteller en heb je zelf geen vraag om te onderzoeken? Meld je dan aan als representant. Dit is ook een mooie eerste stap voor mensen die graag willen kennismaken met familieopstellingen.

Resultaat; Kom (weer) in je eigen kracht te staan, herken je autonomie.

Al tijdens de opstelling komt er een besef dat je van binnenuit verandert. Na de opstelling merk je dat er heel veel is gebeurd. Je kan je moe voelen en behoefte hebben aan een moment voor jezelf.

Eerdere vraagstellers geven aan dat ze zich sterker voelen, minder twijfelen, beter voelen wat er in hun lijf gebeurt, dat ze een voorheen moeilijke situatie nu beter overzien en weten wat te doen. Relaties veranderen, blokkades en belemmeringen verzachten of verdwijnen, keuzes die werden uitgesteld worden nu gemaakt.

WOWcoaching & opstellingen
Mookhof 3, 3826KB AMERSFOORT
0616946704 | coach [at] marjolijnpeters.nl
Ook te volgen op Facebook

Copyright © 2007